Eksamen og fest

Da jeg påtog mig opgaven med at finde et egnet køretøj til den traditionelle tur rundt i byen for de nybagte studenter, som vores datter, Caroline, er en af, besluttede jeg mig for at gøre alt, hvad der er muligt for at fremskaffe en vogn, der skulle trækkes af et par heste. Da jeg selv blev student for snart 30 år siden, var det almindeligt, at den slags studenterkørsel foregik i et hestetrukket køretøj.

Men det viste sig at være en nærmest umulig opgave, og efter en del ihærdige forsøg måtte jeg bøje mig og i stedet bruge mine kræfter på at finde en egnet lastbil til formålet. Desværre var jeg nok lidt sent ude, for de vognmandsfirmaer, jeg i første omgang henvendte mig til, meldte alle udsolgt på den pågældende dato.

Det var faktisk lidt af et held, at jeg fandt frem til et firma ikke så langt herfra, der har specialiseret sig i forskellige former for festkørsel med firmaets flåde af veteranlastbiler, som er festligt udsmykket på forskellige måder, og som også er indrettet til netop det formål. Det var en af mine kolleger, der gjorde mig opmærksom på firmaets eksistens, for han havde nemlig for et par år siden stået i samme situation som jeg, nemlig at han skulle sørge for sådan et køretøj til sin søns klasse, da han blev student.

Så jeg følte mig faktisk lidt heldig, da jeg ringede til firmaet for at bestille en lastbil til kørsel med studenter, men den følelse holdt nu ikke ret længe, for svaret fra firmaet var, at alle deres lastbiler var fuldt booket op den dag, vores nybagte studenter skulle fejre deres studentereksamen.

Den venlige dame i telefonen fortalte, at firmaet råder over flere end 20 veteranlastbiler, som udelukkende bruges til den slags festlige lejligheder, og der kunne jo være en chance for, at de fik et afbud, så jeg måske alligevel kunne få mit ønske opfyldt.

Det var nu en ringe trøst, for jeg kunne jo ikke bare vente på, at hun måske ringede tilbage med besked om, at der alligevel var en ledig lastbil, så jeg måtte i gang med at forsøge med en anden løsning, for de unge mennesker i Carolines klasse skulle selvfølgelig ikke skuffes med hensyn til den planlagte køretur rundt i byen på den dag, da de har været oppe til den sidste eksamen og dermed har fået den eftertragtede hue på.

Og pludselig vendte heldet for mig en dag, da jeg som led i mit arbejde havde ærinde i en stor smedeforretning lidt udenfor byen. Jeg fik udenfor forretningen øje på en pænt stor ladvogn, som smeden tilsyneladende var i gang med at arbejde på.

Jeg spurgte ham, hvad den skulle bruges til, og han fortalte så, at han var ved at sætte den i stand, fordi ejeren havde en plan om at bruge den til netop eksamenskørsel med studenter. Den skulle så trækkes af en traktor, men det kan vel også gå an, så den fik jeg hurtigt bestilt hos ejeren.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/6 (0 votes cast)
Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Kristina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *