Penge- og kapitalmarkedet

På det finansielle marked mødes virksomheder og husholdninger med et placeringsbehov med virksomheder og husholdninger med et lånebehov. Et pengeinstitut som Trygt Bank er formidler så køber og sælger kan mødes, hvor rentemarginalen og gebyrer er pengeinstitutternes indkomst ved at skabe denne formidling. De, der har et finansielt overskud, mødes med de der har et finansielt underskud. Renteindkomsten er belønningen for et udskudt forbrug. Hvis låntager og långiver selv skulle ’finde hinanden’ ville det øge transaktionsomkostningerne, så der spares med andre ord penge på formidlingen.

Hvis en husholdning i en given periode har en positiv nettoopsparing indebærer det, at den disponible indkomst (indkomsten efter skat) er større end husholdningens samlede forbrug i form af kortvarige forbrugsgoder (dagligvarer etc.) og langvarige forbrugsgoder (hus, bil, fritidsgoder, mediekommunikation, uddannelse etc.). M.h.t. uddannelse er der blandt de unge under uddannelse et finansielt underskud, som udlignes på længere sigt gennem betaling af renter og afdrag på lån. Husholdninger med et finansielt overskud kan sammensætte en portefølje af aktiver som f.eks. obligationer, aktier, pensionsopsparing og andre finansielle produkter i samarbejde med et pengeinstitut.

Hvis virksomhedens overskud efter skat i en regnskabsperiode er større end de foretagne nettoinvesteringer, driftsomkostninger og udbetaling af udbytter har virksomheden på tilsvarende vis en finansiel nettoopsparing. Virksomheder kan som husholdninger sammensætte en bred portefølje af investeringer for at sprede sine risici. Tilsvarende borger de finansielle markeder og institutioner for at risici forbundet med den direkte kontakt mellem kreditor og debitor mindskes. En debitor kan i nogle tilfælde ende i en insolvens.

Udlånsrisikoen samles i pengeinstituttet, hvor tab kan spredes over mange indskydere. Indskydere med et finansielt overskud må så til gengæld imødese en lavere rente end ved et direkte lånearrangement. Omvendt har virksomheder med en negativ opsparing et lånebehov, som dels kan dækkes ved låntagning, dels kan dækkes ved udstedelse af aktier. Problemet m.h.t. sidstnævnte er at de eksisterende aktionærer må imødese faldende kurser på aktiebeholdningen, fordi egenkapitalen skal fordeles over flere aktier.

Økonomisk krise

Hvis tilliden blandt husholdninger, virksomheder og finansielle institutioner er vigende betyder det også at kreditformidlingens tempo sættes ned, hvilket på sin side forstærker en økonomisk krise. Bankerne vil ikke gennemføre så mange udlån, husholdningerne og virksomhederne er tilbageholdende med at optage lån, og de, der har et finansielt overskud, kan ende med at skulle imødese udækkede placeringsbehov. I økonomisk teori om kriser fokuseres der her på, at der ophobes kapital, der ’, hvilket er en af den nuværende krises kendetegn.

Kviklån er blevet populære

Det, at bankerne er blevet så tilbageholdende med at låne penge ud, imidlertid gjort kviklån så utrolig populære. Danskerne optager hver dag kviklån for millioner af kroner, og hvorfor gør de det? Ja, det gør de fordi, der ikke bliver stillet urimelige krav, når du låner penge online.

For at tage et kviklån på op til 400.000 kr. kræver det blot at

  • Du er fyldt 18 år
  • Du dansk statsborger
  • Du står ikke registreret i RKI

Kan du opfylde disse krav, ja så kan du blot optage et kviklån, hvilket i øvrigt kun tager 2 minutter at ansøge om på nettet. Bliver du godkendt til kviklånet, bliver pengene overført til din konto i løbet af 1-2 timer.

Kilde: TRYGT.DK

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.7/6 (3 votes cast)
Penge- og kapitalmarkedet, 5.7 out of 6 based on 3 ratings
Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Kristina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *